پهپاد سمپاش Agras T30 و Agras T10 در حوزه کشاورزی معرفی شد.

پهپاد سمپاش و کشاورزی Agras T30 Dji

پهپادهای سمپاش Dji در دو مدل Agras T10 و Agras T30 با رویکرد و سطحی جدید با قابلیت سمپاشی با مخزن ۳۰ لیتری و قابلیت پاشش جامد و کود در صفحات چینی شرکت دی جی آی رونمایی شد.