ثبت پهپاد و دریافت پلاک و مجوز

هر پهپاد، کوادکوپتر و همچنین هلی شات به فروش رفته در ایران باید طبق قوانین و مقررات موجود در سامانه ساماندهی ثبت شده و برای آن پلاک گرفته شود همچنین برای پرواز نیز نیازمند دریافت مجوز پرواز موقت هستید.