فراخوان ثبت پهپادها از سوی سازمان هواپیمایی کشوری

محمد حسن ذبیخش

بالاخره بعد از چند سال از ورود پهپادهای غیر نظامی به کشور، سازمان هواپیمایی کشوری به صورت رسمی از طریق درگاه اینترنتی خود از سوی سخنگوی این سازمان، خبر از…

شیوه نامه قوانین جدید پهپادی CAD9060 خرداد ۱۴۰۰

قوانین و مقررات جدید پهپاد cad9060 خرداد 1400

سازمان هواپیمایی کشوری و بخش فوق سبک این سازمان بعد از انتشار نسخه ابتدایی CAD9060 در خصوص قوانین جدید حوزه پهپادهای غیر نظامی در خردادماه ۱۴۰۰ نیز دست به انتشار…

شیوه نامه CAD 9060 قوانین و مقررات جدید پهپادها منتشر شد

قوانین و مقررات جدید پهپادها در CAD 9060

سازمان هواپیمایی کشوری و گروه وسایل پرنده فوق سبک این سازمان که مسئولیت ساماندهی حوزه پهپادها را برعهده دارد با تغییر در مدیریت خود در اواخر سال ۹۹ و روی…