دوره پهپاد سمپاش (سرفصل ها و توضیحات کامل)

در آکادمی آموزشی شرکت نگاه آسمان بعد از برگزاری موفقیت آمیز دوره های آموزش کوادکوپترهای تصویربرداری هوایی و پهپادهای صنعتی و همپنین دوره نقشه برداری با پهپاد، این بار قصد داریم دوره تخصصی آموزشی پهپادهای سمپاش و کشاورزی را برگزار نماییم.