شیوه نامه قوانین جدید پهپادی CAD9060 خرداد ۱۴۰۰

قوانین و مقررات جدید پهپاد cad9060 خرداد 1400

سازمان هواپیمایی کشوری و بخش فوق سبک این سازمان بعد از انتشار نسخه ابتدایی CAD9060 در خصوص قوانین جدید حوزه پهپادهای غیر نظامی در خردادماه ۱۴۰۰ نیز دست به انتشار…