تصاویر هوایی تشییع شهید سلیمانی

در دیماه سال ۹۸ پهپادها تصاویر هوایی زیبا و بیادماندنی را ثبت کردند. عظمت حضور مردم و بزرگی مراسم تشییع شهید سلیمانی تنها از دریچه دوربین پهپادهای تصویربردار قابل ثبت و ضبط بود.