فراخوان ثبت پهپادها از سوی سازمان هواپیمایی کشوری

محمد حسن ذبیخش

بالاخره بعد از چند سال از ورود پهپادهای غیر نظامی به کشور، سازمان هواپیمایی کشوری به صورت رسمی از طریق درگاه اینترنتی خود از سوی سخنگوی این سازمان، خبر از…

ثبت پهپاد و دریافت پلاک و مجوز

هر پهپاد، کوادکوپتر و همچنین هلی شات به فروش رفته در ایران باید طبق قوانین و مقررات موجود در سامانه ساماندهی ثبت شده و برای آن پلاک گرفته شود همچنین برای پرواز نیز نیازمند دریافت مجوز پرواز موقت هستید.