نمایندگی Dji در ایران چه شرکتی است؟

نگاه آسمان نمایندگی dji رسمی ایران

محصولات Dji و به ویژه پهپادها و کوادکوپترهای دی جی آی در ایران به تعداد زیادی عرضه شده و به فروش رسیده است، بسیاری از کاربران جویای پیدا کردن نمایندگی Dji در ایران هستند. در این مقاله در رابطه با این شرکت و نماینده رسمی Dji صحبت خواهیم کرد.