مقایسه مویک مینی ۲ با مویک مینی

مقایسه مویک مینی با مویک مینی 2

مویک مینی ۲ امروز رونمایی شد. خیلی از عزیزان درخواست یک فایل مقایسه بین این مدل جدید با مدل قبلی یعنی مویک مینی را داشتند. در این جدول به صورت کامل در خصوص تفاوت، مقایسه و فرق بین مویک مینی ۲ و مویک مینی صحبت خواهیم کرد.