شیوه نامه CAD 9060 قوانین و مقررات جدید پهپادها منتشر شد

قوانین و مقررات جدید پهپادها در CAD 9060

سازمان هواپیمایی کشوری و گروه وسایل پرنده فوق سبک این سازمان که مسئولیت ساماندهی حوزه پهپادها را برعهده دارد با تغییر در مدیریت خود در اواخر سال ۹۹ و روی…

ثبت پهپاد و دریافت پلاک و مجوز

هر پهپاد، کوادکوپتر و همچنین هلی شات به فروش رفته در ایران باید طبق قوانین و مقررات موجود در سامانه ساماندهی ثبت شده و برای آن پلاک گرفته شود همچنین برای پرواز نیز نیازمند دریافت مجوز پرواز موقت هستید.

معنی و مفهوم CE و FCC در پهپادها

در این محتوا به صورت کامل با عبارات CE و FCC در پهپادها آشنا خواهید شد و در انتها به این سوال پاسخ داده خواهد شد که آیا پهپادها دارای دو مدل CE و FCC هستند؟